Bất động sản - Thương mại

TTTM Central Premium

Taisei VN cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh cho những Khách hàng có mong muốn cho thuê bất động sản thương mại tại các trung tâm thương mại, từ các thủ tục chuẩn bị cho đến tiếp thị và chào thuê sản phẩm.